201809.03
1

Fooi in de horeca – wat mag wel en wat mag niet?

FooiUw onderneming loopt goed, het personeel werkt hard en de omzet stroomt binnen. Een situatie die (gelukkig) bij veel horecaondernemers aan de orde van de dag is. En met een goedlopende horecazaak betalen de klanten niet alleen de rekening maar laten ze ook fooien achter. En nu vraagt u zich wellicht af: wat moet u met die fooi? Is een horecaondernemer verplicht om alle ontvangen fooien aan de werknemers te geven? Mag een kastekort met de fooi worden aangevuld? En als klanten de fooi pinnen, wat zijn dan de fiscale gevolgen? Wij zetten voor u de belangrijkste punten op een rij.

Het uitgangspunt: fooi is van het personeel, niet van de ondernemer

Het uitgangspunt is eenvoudig: de klant laat een fooi achter als blijk van waardering voor het personeel. De fooi is dus niet voor u als ondernemer maar voor het personeel en dat is niet anders wanneer de gast de fooi per pin of per creditcard betaalt.

Als u als ondernemer de fooienpot beheert, dan draagt u de verantwoordelijkheid voor het correct uitbetalen van de fooi. Hoewel u dat als werkgever doet, is uitbetaling van de fooi daarmee geen betaling van loon. Over de betaalde fooi bent u dus geen (werkgevers)lasten verschuldigd. Ook niet over de fooi die met de pin of creditcard is betaald. De fooi wordt verdeeld en het is aan uw personeel om bij de aangifte inkomstenbelasting opgave te doen van ontvangen fooien.

Vroeger was de fooi specifiek bedoelt voor de medewerkers die in de bediening liepen. Tegenwoordig wordt vaak met een fooienpot gewerkt voor alle werknemers. Dus niet alleen het personeel dat in de bediening loopt, maar bijvoorbeeld ook de kok, de gastheer en het personeel achter de bar. Dat laatste is geen verplichting. Zorg dat voor alle personeelsleden duidelijk is wie aanspraak heeft op fooi.

 De uitzondering: fooien kunnen onderdeel van het loon zijn

Er is een uitzondering. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat het loon minder is dan het wettelijk minimumloon of het minimumloon dat uit de horeca-cao volgt. In dat geval neemt de belastingdienst als uitgangspunt dat het verschil tussen het loon en het minimumloon bestaat uit fooien en dan dient u over die fooien werkgeverslasten te betalen. Let echter goed op: ook als er geen of te weinig fooien binnenkomen, blijft u verplicht om in ieder geval een bedrag gelijk aan het minimumloon over te maken aan uw werknemer. Wij adviseren om contact met een gespecialiseerd advocaat op te nemen over dit onderwerp.

 Wie beheert de fooienpot?

Veel werkgevers hebben geen bemoeienis met het beheer van de fooienpot en laten de wijze van verdelen over aan hun personeelsleden. Vaak is het wel verstandig -om discussies te voorkomen- om in het huishoudelijk reglement vast te leggen wat er precies is afgesproken over de fooi. Op die manier worden discussies voorkomen. Hebt u wél het beheer over de fooienpot, zorg dan dat u een administratie bijhoudt waarin overzichtelijk staat weergegeven wie op welk bedrag recht heeft. Niets is vervelender dan een nodeloze discussie over de verdeling van de fooi.

 Aanvullen van kastekort

Tot slot nog een opmerking over de aanvulling van het kastekort. Geregeld komt het voor dat er na een dag werken bij personeelsleden een te laag bedrag in de geldbuidel zit. Ondernemers houden vaak rekening met de mogelijkheid van enig kastekort maar soms valt het slecht uit en blijkt het bedrag dat mist, groter. Wij hebben vaker gezien dat ondernemers het tekort verrekenen met de fooi. Daarover kunnen wij kort zijn: dat is niet toegestaan.

Heeft u vragen over fooien of over andere arbeidsrechtelijke problemen die spelen in de horeca? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten kunnen direct tijd vrijmaken en voorzien u van deskundig advies.