201903.07
1

Alles wat u moet weten over ontslag op staande voet – Deel 1: Wat is een ontslag op staande voet?

ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet: ondanks al uw passie en inzet ontkomt u er soms niet aan. En mocht u per direct afscheid van een personeelslid willen nemen, dan is het belangrijk dat dit goed en zorgvuldig gebeurt. Als blijkt dat het ontslag ten onrechte is gegeven, kunnen de (financiële) consequenties enorm zijn. Om die reden laten wij u de komende weken zien wat er allemaal bij een ontslag op staande voet komt kijken.

Wat is een ontslag op staande voet?

In de wet wordt niet gesproken over ‘ontslag op staande voet’ maar over ‘opzegging wegens een dringende reden’. Maar wat is voor de werkgever dan precies een dringende reden? En hoe kan een ondernemer de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden beëindigen?

Opzegging wegens een dringende reden is het zwaarste en meest ingrijpende middel dat een werkgever kan inzetten om het dienstverband met de werknemer te beëindigen. De arbeidsovereenkomst wordt direct beëindigd en dat heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Zo ontvangt die na een opzegging wegens een dringende reden doorgaans geen WW-uitkering. Juist vanwege de verstrekkende gevolgen toetsen rechters streng en moet er wel flink wat aan de hand zijn om een dringende reden aan te nemen. In de wet is uitgeschreven wat voor een werkgever een dringende reden oplevert. Het gaat bij een dringende reden om:

daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst nog langer in stand wordt gelaten.

Al met al geen duidelijke maatstaf waar het gedrag van de werknemer langs kan worden gelegd. En dat is ook precies de bedoeling geweest van onze wetgever. Ieder geval is uniek en alle omstandigheden moeten worden meegewogen bij de vraag of het gedrag van de werknemer ernstig genoeg is voor een ontslag wegens een dringende reden. Wel heeft de wetgever een handvat proberen mee te geven, door ook in de wet een aantal omstandigheden op te nemen die kunnen leiden tot een dringende reden. Lees hier om welke omstandigheden het dan gaat.

De omstandigheden van het geval

Alle omstandigheden moeten worden meegewogen bij de vraag of er aanleiding is om wegens een dringende reden de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dus niet alleen het incident zelf, maar ook omstandigheden die niets te maken hebben met de aanleiding om iemand op staande voet te ontslaan.

Zo kan bijvoorbeeld een werknemer zich ernstig hebben misdragen, maar bestaat er gezien zijn dienstverband van 35 jaar en zijn positieve beoordelingen uiteindelijk toch geen aanleiding om de dringende reden aan te nemen. En aan de andere kant kan het gedrag van de werknemer relatief niet heel ernstig zijn, terwijl hij al wel eerder waarschuwingen heeft ontvangen voor soortgelijk gedrag waardoor een dringende reden toch wordt aangenomen. Zaken als de ernst van het handelen, de duur van het dienstverband, de eerdere beoordelingen en waarschuwingen, de eventuele aanwezigheid van huisregels, de representativiteit van een werknemer en tal van overige omstandigheden zullen moeten worden meegewogen bij de vraag of het totaalplaatje een dringende reden oplevert.

Wat is er nodig voor een succesvolle opzegging wegens een dringende reden?

Om een werknemer op staande voet te ontslaan, zijn er drie vereisten:

  1. De aanwezigheid van een dringende reden;
  2. De dringende reden moet aan de werknemer worden medegedeeld;
  3. Het ontslag moet ‘onverwijld’ worden gegeven.

Alle drie de punten klinken niet meer dan logisch, maar we zullen de komende weken zien dat het op alle drie de onderdelen geregeld misgaat.

Schakel een deskundige advocaat in

Op het moment dat u als ondernemer van oordeel bent dat de arbeidsrelatie met een werknemer wegens een incident niet kan voortduren, wees dan verstandig en schakel een gespecialiseerde advocaat in. Laat u adviseren over de haalbaarheid van een ontslag op staande voet, over de precieze mededeling en vastlegging van de dringende reden én laat u bijstaan wanneer de werknemer zich niet neerlegt bij het ontslag op staande voet.

Wanneer u zich niet adequaat laat adviseren, loopt u wellicht een groter risico dat het ontslag op staande voet geen stand zal houden. Dat kan tot gevolg hebben dat de werknemer in dienst blijft terwijl de arbeidsrelatie door het ontslag ernstig is verstoord. Ook loopt u het risico dat de arbeidsovereenkomst alsnog wordt beëindigd en dat u schadevergoeding moet betalen wegens het onterecht gegeven ontslag op staande voet. En vergis u niet, het kan u zomaar tienduizenden euro’s kosten. Kortom, niet twijfelen en direct een deskundige inschakelen.

Tip: controleer of u een rechtsbijstandsverzekering hebt. In veel gevallen kunt u dan gebruik maken van uw recht op vrije advocaatkeuze. De zaak kan dan worden ondergebracht bij een door u gekozen gespecialiseerde advocaat. Lees hier meer over uw recht op vrije advocaatkeuze.

Heeft u vragen over het handelen van uw personeel? Wilt u weten of een ontslag op staande voet haalbaar is? Of hebt u direct bijstand nodig in een ontslagzaak? Neem direct contact met ons op. Wij bieden u altijd op korte termijn een vrijblijvend intakegesprek om de mogelijkheden door te nemen.

Wilt u meer weten over het ontslag op staande voet, lees dan ook onze andere blogs:
Deel 2: Zorg dat u de juiste feiten kent!
Deel 3: De confrontatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *