201904.03
1

Alles wat u moet weten over ontslag op staande voet – Deel 3: Confrontatie met de medewerker

Wat wij geregeld zien, is dat werkgevers de feiten op een rijtje zetten en besluiten om op basis van dat eigen onderzoek de werknemer mede te delen dat hij op staande voet wordt ontslagen. Een gang van zaken die een groot risico met zich meebrengt omdat de werknemer niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn visie op het incident te geven of om uit te leggen hoe de gang van zaken moet worden begrepen. Het is dan ook in nagenoeg alle gevallen aan te raden om de werknemer uit te nodigen voor een gesprek.

De uitnodiging van een werknemer voor het gesprek

Uit de rechtspraak blijkt dat van een werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer in de gelegenheid stelt om te reageren op de verkregen informatie. Dat betekent dat de werknemer met open vizier tegemoet moet worden getreden. Zorg er dan ook voor dat u duidelijk bent over de reden van het gesprek. Verder komt het geregeld voor dat werknemers “nattigheid” voelen en niet komen opdagen tijdens het geplande gesprek. Vaak wordt er dan achteraf een discussie gevoerd over de vraag of de uitnodiging de werknemer wel heeft bereikt. Probeer er om die reden voor te zorgen dat er bewijs is van het feit dat de uitnodiging de werknemer heeft bereikt.

Het confronteren met de feiten

Het laatste wat u wil, is dat er achteraf discussie ontstaat over de inhoud van het gesprek. Zorg er om die reden dan ook voor dat het gesprek nooit alleen wordt gevoerd. Mocht er ooit discussie ontstaan, dan is er altijd iemand die de gang van zaken tijdens het gesprek kan bevestigen.

Verder is het belangrijk om duidelijk te zijn in het gesprek. Geef helder en volledig weer welke informatie er is en vraag de werknemer om een reactie. In veel gevallen kan van de werknemer worden verlangd dat hij direct reageert. Zijn er beelden waarop te zien lijkt dat een werknemer iets steelt, dan mag verwacht worden dat hij daar iets over kan zeggen. Als de feiten niet zo duidelijk zijn, kan het onder omstandigheden zo zijn dat de werknemer enige tijd moet worden gegund om met een verklaring te komen. Lees hier een voorbeeld van een werknemer die werd geconfronteerd met zijn urenstaten waarop lange reistijden tussen de verschillende locaties stonden. Toen daar niet meteen een uitleg voor kon gegeven, oordeelde de werkgever dat de werknemer had geknoeid met de reistijden om meer betaald te krijgen. Zoals volgt uit het arrest, vindt het gerechtshof dat niet alleen te kort door de bocht maar is het hof ook van oordeel dat de werknemer -door de plotselinge confrontatie met de gedetailleerde informatie- niet de gelegenheid heeft gehad om zich adequaat voor te bereiden.

Vragen naar de persoonlijke omstandigheden

Uit de rechtspraak over het ontslag op staande voet volgt dat de rechter kijkt naar alle omstandigheden. Dus niet alleen naar eventuele eerdere waarschuwingen of strikte huisregels van de werkgever, maar ook naar de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer. Hoe lang was de werknemer in dienst? Wat is zijn leeftijd? Is er reëel uitzicht op ander werk? Hoe is de financiële thuissituatie van de werknemer?

Vastleggen van het gesprek ontslag op staande voet

Zorg ervoor dat direct na het gesprek de inhoud van het gesprek in een verslag wordt vastgelegd. Zeker wanneer de werknemer, na de confrontatie, een uitleg aan de feiten geeft die nader onderzoek noodzakelijk maken. Spreek al in het gesprek af dat er een verslag komt en vraag de werknemer om dat verslag te ondertekenen.

Wat wij in de praktijk veel zien, is dat een verslag waarbij de werknemer “voor akkoord” moet tekenen op veel weerstand stuit. Om die reden is het verstandig om tijdens het gesprek uit te leggen dat er een verslag wordt opgesteld en dat de werknemer niet “voor akkoord” maar “voor gezien” kan tekenen.

Hebt u naar aanleiding van dit blog nog vragen? Twijfel dan niet en neem direct contact met ons op. Onze advocaten maken tijd voor u vrij en kijken of ze u direct op weg kunnen helpen.

Wilt u meer weten over het ontslag op staande voet, lees dan ook onze eerdere blogs:
Deel 1: Wat is een ontslag op staande voet?
Deel 2: Zorg dat u de juiste feiten kent!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *