bibobDe Wet Bibob moet voorkomen dat de overheid, zonder het te weten, criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen te verlenen die worden gebruikt voor illegale praktijken. Als u als horecaondernemer een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning aanvraagt (of al hebt), en het lijkt erop dat er strafbare feiten gepleegd worden, dan vraagt de gemeente u om het ‘Bibob-vragenformulier’ in te vullen. Dit is een lange vragenlijst over de financiën en organisatie van uw horecabedrijf. Zo probeert de gemeente erachter te komen hoe uw onderneming is opgezet. Als de gemeente twijfelt of de aangevraagde vergunningen zomaar kunnen worden verleend, dan wordt er een integriteitsscreening aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob.

Vertraging en grotere problemen

Wat is dan het gevolg van zo’n integriteitsscreening? Ten eerste kan uw vergunningsaanvraag veel vertraging oplopen. Dat is heel vervelend, zeker als u klaar bent om de deuren te openen en daarvoor al veel heeft geïnvesteerd. Nog vervelender wordt het als de aangevraagde vergunning wordt geweigerd. Dan hebt u alle investeringen misschien al gedaan, maar kunt u alsnog niet aan de slag. Het zal niet de eerste keer zijn dat een ondernemer failliet gaat omdat de gevraagde vergunningen op basis van het Bibob-advies zijn afgewezen.

Zienswijze

Op basis van alleen een Bibob-advies kan nooit worden besloten om uw aanvraag af te wijzen. Als het waarschijnlijk is dat de vergunning wordt afgewezen, krijgt u daarvan meestal bericht. U kunt dan een zogenaamde zienswijze indienen. Het is heel belangrijk dat u daar gebruik van maakt, want er is op dat moment nog niet definitief besloten om uw aanvraag af te wijzen. Door een zienswijze in te dienen, geeft u het bestuursorgaan meer informatie, waardoor mogelijk toch een andere beslissing wordt genomen.

Let op: in de fase van de zienswijze is het uitermate belangrijk dat u doorpakt. Vaak valt er in dit stadium nog goed met het bestuursorgaan te praten en kan in overleg gekeken worden onder welke omstandigheden een vergunning toch kan worden verleend. Het is belangrijk dat u zich in dit stadium laat bijstaan door een advocaat die creatief kan denken en probeert een oplossing te vinden voordat een afwijzend besluit wordt genomen.

Heeft u de kans gekregen om een zienswijze in te dienen? Vraag dan meteen een van onze advocaten om advies en begeleiding.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Is uw vergunningsaanvraag afgewezen? Neem dan gelijk contact met ons op! We zullen de afwijzing heel nauwkeurig voor u bekijken en u adviseren over de mogelijkheden van een bezwaarprocedure. Let er wel op dat u binnen een bepaalde tijd (de bezwaartermijn) een bezwaar ingediend moet hebben. Zorg dat u ons nog vóór die tijd belt, anders is er vaak niks meer aan te doen.

Als u door de afwijzing van de vergunningsaanvraag in geldnood komt, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Er is dan op korte termijn een oplossing nodig. Onze deskundigen kunnen voor u uitzoeken of het mogelijk is dat u een spoedprocedure krijgt.

Heeft u vragen met betrekking tot het bibob-traject? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.