sluiting van panden

In diverse wetten wordt aan de burgemeester de bevoegdheid gegeven om tot sluiting van woningen en lokalen over te gaan. Nagenoeg ieder pand kan hieronder vallen. Van horecainrichtingen tot loodsen en van woningen tot en coffeeshops. Veelal is een sluiting tijdelijk maar soms ook definitief. Wanneer de burgemeester besluit om een pand te sluiten, dan heeft dat voor de gebruiker en de eigenaar van het pand enorme gevolgen. Voor veel ondernemers geldt immers dat zij zonder pand hun horecainrichting niet meer kunnen exploiteren. En enerzijds niet kunnen exploiteren terwijl anderzijds de rekeningen en het loon van het personeel moeten worden betaald, zorg in veel gevallen voor een faillissement.

Nu denkt u wellicht: in mijn onderneming zijn we niet bezig met drugs, dus geen probleem. Toch kan het gevaar om de hoek liggen. U zult niet de eerste ondernemer zijn die met een sluiting wordt geconfronteerd omdat, zonder dat u ervan wist, uw gasten of personeel een kleine hoeveelheid drugs in de jaszak had zitten.

Sluiting op basis van artikel 13b Opiumwet

In artikel 13b van de Opiumwet is voor de burgemeester een ruime bevoegdheid opgenomen om panden en de bijbehorende erven te sluiten wanneer er een overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd. De gedachte is dat de openbare orde door de aanwezigheid van de drugs is geschaad en dat de spreekwoordelijke ‘loop naar het pand’ eruit dient te worden gehaald.

Echter, de praktijk laat zien dat de enkele aanwezigheid van meer dan 0,5 gram harddrugs, 5 gram softdrugs en/of vijf hennepplanten al voldoende kan zijn om tot sluiting over te gaan. De burgemeester hoeft niet te bewijzen dat er vanuit het pand werd gehandeld of dat u op de hoogte was van de drugs.  De enkele aanwezigheid van de drugs kan voldoende zijn. En dat de drugs niet bij u maar bij een bezoeker is aangetroffen, hoeft geen verschil te maken. Kortom, u als ondernemer moet er alles aan doen om de aanwezigheid van drugs te voorkomen.

Sluiting op basis van de Gemeentewet

Ook in de Gemeentewet is voor de burgemeester een bevoegdheid opgenomen om tot sluiting van panden en bijbehorende erven over te gaan. De burgemeester kan daartoe niet alleen overgaan wanneer de openbare orde wordt verstoord maar ook wanneer er een ernstige vrees bestaat dat de openbare orde zal worden verstoord. Bij ‘verstoring van de openbare orde’ hoeft niet enkel gedacht te worden aan drugs, maar ook andere vormen van overlast, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of schietincidenten.

Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening

Op het moment dat de burgemeester een pand wil sluiten, heeft hij twee mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat hij mededeling doet van het voornemen om een pand te sluiten en daarbij gelegenheid geeft om over dat voornemen een zienswijze in te dienen. Mocht de burgemeester van oordeel zijn dat de verstoring van de openbare orde dermate ernstig is dat niet kan worden gewacht met de sluiting, dan kan hij spoedeisende bestuursdwang inzetten en per direct tot sluiting over gaan. Soms nog voordat hij zijn beslissing op papier heeft gezet.

Wordt u geconfronteerd met een voornemen tot sluiting of een gesloten pand, dan is het raadzaam om direct juridisch advies in te winnen. Denk niet dat het een gelopen race is, onze gespecialiseerde advocaten kunnen de zaak met u bespreken en beoordelen wat uw mogelijkheden zijn. Denk daarbij aan het starten van een spoedprocedure (voorlopige voorziening) om uw pand op zeer korte termijn weer open te krijgen.

Twijfel niet en neem direct vrijblijvend contact op.