strafrechtWellicht dat u er niet direct bij stilstaat, maar ook voor u als horecaondernemer kan het strafrecht een belangrijke en soms vervelende rol spelen. Contacten met justitie over zaken van zeer beperkte omvang lijken vaak onschuldig en hoeven niets met uw horecainrichting van doen hebben. Toch kunnen de gevolgen groot zijn.

Zo komt het helaas voor dat ondernemers van een horecainrichting met een Drank- en horecavergunning een kleine geldboete krijgen opgelegd voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed of het in het bezit hebben van drugs. Zoiets lijkt vrij onschuldig en heeft op het eerste gezicht niets met de onderneming van doen. Tot het moment dat er een voornemen van de burgemeester tot het intrekken van de Drank- en horecavergunning op de mat valt. Onder omstandigheden kan het namelijk zo zijn dat twee beperkte geldboetes voor bepaalde strafbare feiten de situatie opleveren dat de burgemeester -zonder ruimte voor een belangenafweging- uw vergunning intrekt. Lees er meer over in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en horecawet.

Ook komt het voor dat een ondernemer van plan is een horecaonderneming te starten of over te nemen. Er lijkt niets aan de hand, de ondernemer doet investeringen en vraagt de noodzakelijke vergunningen aan. Dan blijkt ineens dat er een zogenaamd Bibob-onderzoek wordt gedaan en kunnen justitiecontacten uit het verleden er ineens voor zorgen dat de verzochte vergunningen worden geweigerd. Lees hierover meer op de Bibob-pagina.

Net als ieder ander kan u als horecaondernemer worden aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. In dat geval komt er veel op u en uw directe omgeving af. Wilt u meer weten over een aanhouding en het daarop volgende traject? Lees hier dan verder.

Kort en goed: komt u als horecaondernemer met het strafrecht in aanraking, neem dan direct contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Ze hebben verstand van strafzaken en kunnen u vrijblijvend uitleggen wat u kunt verwachten en welke risico’s er spelen. In de volgende gevallen is het van groot belang dat u direct contact opneemt:

  • U hebt een uitnodiging voor een verhoor ontvangen;
  • U hebt een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen;
  • U hebt een strafbeschikking ontvangen;
  • U hebt een dagvaarding ontvangen;
  • U bent veroordeeld en kan in hoger beroep.