201902.20
1

Sluiting vanwege een beschieting of explosief – Wat kunt u doen? Recht op schadevergoeding?

schadevergoedingHet lijkt de afgelopen jaren wel aan de orde van de dag: horecaondernemingen worden beschoten of er wordt een explosief voor de ingang geplaatst. Niet zelden lijkt dit te gebeuren omdat er door de daders vanuit wordt gegaan dat het bewuste pand na het incident zal worden gesloten. De burgemeester mag dat ter bescherming van de openbare orde. Burgemeester Halsema van de gemeente Amsterdam heeft over dit onderwerp recentelijk nog gesproken bij AT5. Maar wat als uw onderneming toch te maken krijgt met een sluiting? Lees hier wat u kunt doen en hoe u aanspraak op schadevergoeding kunt maken.

Procederen over de sluitingsbeslissing

Als de burgemeester een pand sluit, bestaat de mogelijkheid om tegen die beslissing bezwaar te maken. In de bezwaarprocedure -die enkele maanden in beslag kan nemen- moet de burgemeester naar de aangevoerde argumenten luisteren en opnieuw beoordelen of het pand gesloten moet worden. Het lastige is dat tijdens de bezwaarprocedure het besluit tot sluiting nog gewoon blijft gelden. Het pand blijft dus dicht, ondanks het maken van bezwaar. Om daar wat aan te doen, kan na het instellen van bezwaar bij de rechtbank een voorlopige voorziening (een spoedprocedure) worden gevraagd. In die procedure vraagt u de rechter om de beslissing tot sluiting tijdelijk buiten werking te stellen zodat het pand tijdens de bezwaarprocedure open mag blijven. Een dergelijke uitspraak kan soms al binnen een paar dagen verkregen worden. Krijgt de ondernemer in bezwaar geen gelijk, dan kan hij in beroep bij de rechtbank en uiteindelijk ook nog in hoger beroep.

Verzoek tot heropening

Naast het procederen over de rechtmatigheid van de sluitingsbeslissing, bestaat er de mogelijkheid om de burgemeester om heropening te vragen. Daarbij is het van belang om niet zomaar om heropening te vragen, maar om het verzoek te voorzien van een plan van aanpak. Probeer inzichtelijk te maken op welke wijze gehandeld gaat worden om incidenten in de toekomst te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruikmaken van camera’s, portiers en huisregels. Ook kan het zinvol zijn om bijvoorbeeld de wijkagent of medewerkers van de burgemeester te betrekken bij het verzoek om heropening. De openbare orde raakt niet alleen de ondernemer en alle partijen hebben belang bij het voorkomen van herhaling.

 Schadevergoeding

Op het moment dat een pand wordt gesloten, is het onvermijdelijk dat de betrokken ondernemer schade lijdt. Hij kan zijn onderneming daar niet meer exploiteren terwijl de kosten, van bijvoorbeeld huur en personeel, blijven doorlopen. Bij sluitingen die enige tijd duren, kan een faillissement dan ook op de loer liggen. Om die reden kloppen ondernemers geregeld aan met de vraag hoe ze hun schade kunnen verhalen. Hieronder leggen wij de drie belangrijkste opties uit:

I) Als u procedeert over het besluit van de burgemeester tot sluiting van uw pand en het uiteindelijke oordeel is dat de sluiting onrechtmatig was, dan hebt u de mogelijkheid om uw schade te verhalen bij de gemeente. Op het moment dat vast staat dat de sluiting onrechtmatig was, hoeft u alleen nog maar uw schade aan te tonen. Dat klinkt gemakkelijk, maar het moet gaan om schade die in rechtstreeks verband staat met de beslissing tot sluiting. En op dat laatste onderdeel wordt geregeld verweer gevoerd. Zorg dus dat uw vordering goed is onderbouwd.

II) Ook als de rechter vindt dat de onderneming gesloten mocht worden, kan bij de burgemeester een zelfstandig verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Er moet dan worden uitgelegd dat het besluit dan wel rechtmatig is genomen, maar dat er specifiek door u als ondernemer onevenredig veel schade wordt geleden. Die schade moet dan worden vergoed wegens de schending van de gelijkheid van de openbare lasten. De gedachte is: kosten die gemaakt worden voor de bescherming van de openbare orde, moeten door alle burgers gedragen worden. En het beschermen van de openbare orde ten behoeve van alle burgers, mag niet tot gevolg hebben dat één specifieke ondernemer daar bovenmatig veel schade door lijdt. Of u schadevergoeding krijgt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In het algemeen is het erg lastig om op deze manier schadevergoeding te krijgen.

III) Een andere optie is om de schade te verhalen op de daders. Uiteraard blijft vaak onduidelijk wie de dader is, maar het komt voor dat een ondernemer aangifte doet van een beschieting of het plaatsen van een explosief, en dat op een later moment de politie laat weten dat er één of meerdere personen worden vervolgd. Als u een dergelijke brief ontvangt, schakel dan direct een advocaat in. De advocaat kan voor u als benadeelde partij in het strafproces, stukken opvragen en vermoedelijk de identiteit van de verdachten achterhalen. Ook is het mogelijk om in een (strafrechtelijke) procedure aanspraak te maken op de door u geleden schade. Een voorbeeld waarbij de ondernemer met succes schade op de daders verhaalde, leest u hier.

Kortom, hebt u te maken met een sluiting van uw pand? Twijfel dan niet en neem direct contact met een van onze advocaten op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *