drank- en horecavergunningElk bedrijf dat bedrijfsmatig alcohol schenkt of verkoopt, is een horecabedrijf en daarom verplicht om een drank- en horecavergunning aan te vragen. Dit geldt dus niet alleen voor restaurants en cafés, maar bijvoorbeeld ook voor slijterijen, verenigingen en stichtingen.

De aanvraag

Niet alleen bij het opstarten van uw horecaonderneming krijgt u te maken met de aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Zo’n vergunning is namelijk ‘gebonden’ aan het pand, dus steeds als u iets wijzigt aan uw pand (bijvoorbeeld een verbouwing), dan moet u de vergunning opnieuw aanvragen. Dit moet u ook doen als u een nieuwe leidinggevende hebt aangenomen. U begrijpt dus wel dat het belangrijk is om van tevoren heel goed uit te zoeken of u, nadat er iets verandert in uw onderneming, nog steeds voldoet aan alle eisen om een drank- en horecavergunning te krijgen. Onze advocaten adviseren u hier graag over.

Inrichtingseisen

Alleen met de aanvraag van een drank- en horecavergunning bent u er als ondernemer nog niet. In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan een heleboel eisen waaraan een horecabedrijf moet voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om luchtventilatie, de mogelijkheid om telefoongesprekken te voeren en de toiletten. Onze advocaten kunnen met u alles op een rijtje zetten zodat u duidelijk weet of uw (potentiële) horecabedrijf aan de eisen voldoet.

Eisen voor leidinggevenden

Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn in de horecaonderneming. Aan die persoon worden veel eisen gesteld. Zo moet de leidinggevende minimaal 21 jaar zijn, moet hij/zij voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Besluit eisen zedelijk gezag Drank- en Horecawet 1999 en is diegene ook verplicht om de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne te hebben.

Eisen voor vrijwilligers

(Sport)verenigingen en stichtingen hebben vaak een kantine die gerund wordt door vrijwilligers. Ook aan deze vrijwilligers worden eisen gesteld. Als ze alcoholische dranken schenken, moeten ze minimaal 18 jaar zijn en moeten ze de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Als bij een controle blijkt dat hier niet aan is voldaan, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Bestuursreglement

In de Drank- en Horecawet staan niet alleen eisen aan de inrichting, maar de wet stelt ook dat uw onderneming een bestuursreglement moet hebben waar veel informatie in wordt vastgelegd. Denk hierbij aan de schenktijden, de huis- en gedragsregels, de namen van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en hoe er wordt gecontroleerd dat iedereen aan de eisen voldoet. Moet u het bestuursreglement van uw horecabedrijf nog opstellen, of hebt u er al eentje? Onze advocaten kunnen u begeleiden bij de controle of het aan alle eisen voldoet.

Heeft u vragen met betrekking tot de drank- en horecavergunning? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.