202005.13
0

Horeca en voedselveiligheid

hygiënecode

Voedselveiligheid en een horecaonderneming gaan vaak hand in hand. De kans is groot dat u op basis van de Warenwet een voedselveiligheidsplan nodig heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van een officieel erkende hygiënecode maar ook bestaat de mogelijkheid om zelf een zogenaamd HACCP-plan te schrijven.

Voedselveiligheidsplan

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een voedselveiligheidssysteem dat van iedere fase in het productproces de risico’s in kaart worden gebracht. Vervolgens moeten deze risico’s zo veel mogelijk verkleind worden. Tot slot wordt er in het HACCP-plan opgenomen hoe dit per fase gecontroleerd wordt. Uw eigen HACCP-plan moet goedgekeurd worden door het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees hier meer over op hun website.

Heeft u geen tijd om een HACCP-plan op te stellen? Geen paniek. Er zijn ook zogenaamde hygiënecodes beschikbaar. De hygiënecode is een kant en klaar product en voldoet aan de wettelijke vereisten. De hygiënecodes verschillen per sector en kunt u vinden op de website van de NVWA Let op: per sector zijn er meerdere hygiënecodes. De codes welke betrekking hebben op uw onderneming moet u in uw bezit hebben.

Handhaving en Bestuurlijke boete

Of u nu uw eigen HACCP-plan of een hygiënecode gebruikt, u kunt altijd gecontroleerd worden door de NVWA. Wanneer wordt geconstateerd dat u niet aan de eisen voldoet, kan de NVWA u een boete opleggen. Mocht er iets niet in orde zijn met uw producten, dan bestaat ook de mogelijkheid dat een en ander bij een direct risico voor de volksgezondheid uit de handel wordt genomen.

De ernst van de overtreding speelt een rol bij de hoogte van een bestuurlijke boete. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de omvang van uw onderneming en uw financiële draagkracht. In die twee omstandigheden kan een reden liggen om de hoogte van het boetebedrag te matigen. Het is in dat verband aan u om aan te tonen dat matiging is aangewezen. Zeker bij hoge boetes kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen die u hierbij helpt.

Wat kunt u tegen een bestuurlijke boete doen?

Zienswijze
Als er bij een controle wordt geconstateerd dat er voorschriften worden overtreden, dan ontvangt u meestal een voornemen om een boete op te leggen. Tegen dat voornemen kunt u een zienswijze indienen. Dat is uw verhaal waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met (de hoogte van) de op te leggen boete. De inhoud van deze zienswijze wordt meegenomen bij de vraag of er definitief een boete moet worden opgelegd. Het is belangrijk om uw zienswijze goed en scherp te schrijven. Zeker wanneer het om forse boetes gaat, kan het verstandig zijn om eerst met een advocaat te overleggen voordat u de zienswijze gaat indienen.


Bezwaar
Na de zienswijze kan een besluit met een definitieve boete volgen. Tegen die boete kunt u,  binnen zes weken na de dag van het besluit, in bezwaar gaan bij de NVWA. Onze advocaten kunnen u helpen bij het voeren van de bezwaarprocedure. Zij bespreken met u het dossier en stellen het bezwaarschrift op. Wilt u zelf bezwaar maken? Kijk dan eens naar ons blog waarin wij vijftien tips geven voor het maken van bezwaar.

Beroepschrift
Bent u het niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook daar kunnen onze deskundige advocaten u bij helpen.

Wilt u een advocaat inschakelen? Of heeft u een boete ontvangen en wilt u even sparren met een van onze medewerkers? Neem dan direct contact met ons op.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *